Golden Flag Ventilation Ind.Co.,Ltd.

 Golden Wisdom Co.,Ltd
 

高幟通風工程股份有限公司

 高智有限公司
 

地址:台中市南屯區南屯路286037

 

地址 :台北市新生北路3613樓之18

 

Add : Number37,Lane860,Sec.2,NabTun Road,Taichung

 Add : No.61 North Road,Taipei newborn paragraph 3 3FL-18
 

Tel : 04-23898928  Fax: 04-23899053

 Tel : 02-25933315  Fax: 02-25942157
 Cong Ty Tnhh Golden Flag Viet Nam  (Vietnam)  Golden Wisdom Co.,Ltd.  (Singapore)
 Add : Khu Công Nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai.  Add : 54 Senang Crescent Singapore 416621
 Tel : 84-61-3982070  Fax : 84-61-3982069  Tel : 65-67486211  Fax : 65-67489722
 E-mail