Quạt trụ lưu (loại chuyển động)

   Quạt trục lưu: Vỏ ngoài đều được chế tạo bằng đồng,
   cánh quạt trong làm bằng hợp kim,
   góc độ cánh quạt có thể dựa trên thực tế sử dụng
   để điều chỉnh thay đổi tăng giảm lưu lượng gió, áp lực gió,
   để đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết kế với những loại sau:
   1. Động cơ điện, loại liên kết trực tiếp
   2. Loại phun sương (máy điều hòa không khí tạo ẩm xưởng dệt)
   3. Loại ống cong trực tiếp (Motor đặt ngoài ống, chống cháy
       nổ và thể khí ăn mòn)