Mới

。QUẠT LỌC SÁT
     KHUẨN GMF-C

Quạt thông gió gia dụng

Quạt hút nhà vệ sinh SWF

Quạt hút treo tường GK

。Quạt xoay tiết kiệm năng lượng

Loạt quạt cánh lồng Sirocco

Quạt dạng trực tiếp GSD

Quạt hút đơn GS

Quạt hút đôi GDS

Quạt thùng cánh lồng GBF

。Quạt thùng cụm đôi GBF-D

Loạt quạt trục lưu GAF

Quạt trực tiếp GAF

Quạt dây đai GTF

Loạt quạt trung áp nghiên sau ARF

Quạt trực tiếp ARF

Quạt dây đai ARF-A

Quạt miệng hút đôi ARF-D

Quạt thùng ARF-B

Quạt thùng cụm đôi ARF-DB

Quạt cao áp ARF-C

Quạt đảo lưu GMF

Loạt quạt cao áp TF

。Quạt trực tiếp TF

。Quạt dây đai TF-A

Loạt quạt tiếp lực giãm nhiệt GK GV

。Quạt tiếp lực GK
。Quạt giãm nhiệt GV

Quạt thông gió nốc nhà

Quạt trực tiếp ly tâm GRD
Quạt dây đai ly tâm GRB
Quạt trục lưu GRA
Bộ thông gió tự nhiên hình chữ nhựt GRV
Bộ thông gió tự nhiên hình tròn GTV

Các loại thiết bị hút bụi

Dạng gió xoáy GMC
Dạng túi lọc GMB
Bồn sơn dạng nước GMS
Bồn sơn nước dùng cho phun sơn GM
。Hút bụi dạng tĩnh điện

Cửa hút / thải khói loại miệng thổi

。Cửa hút / thải khói
。Miệng thổi

Thiết bị khử khói dầu tia cực tím UV-C

。UVC

Đường ống cách nhiệt (không cần vật liệu bảo ôn và tole tấm)PIR

。PIR